понеделник, 28 октомври 2013 г.

ДА ДАДЕШ ПАРИ ЗА ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ НЕ ЗНАЧИ , ЧЕ СИ ВЯТЪРНИЧАВ ИЛИ СЛЪНЧАСАЛ

Най-големите загуби в енергетиката са в технологичните загуби от пренос и 
разпределението на електроенергията до крайния потребител и се плащат от него
т.е от нас.
Ами вместо паричките ни да стоят под дюшеците или да купуват коли на банкерите ,
нека ни докарват здраве и спокойствие /пари/.
По рецепта на столетниците отслънце, вятър и вода = 101” да си правим тока в къщи ,
а като ги няма -от акумулаторна батерия . В краен случай ще се захраним от 
конвенционален източник на енергияелектропреносната мрежа или генератор – 
сигурност от всякъде
Когато не си в къщи / от сутрин до вечер си на работа , лятото -на почивка/ точно в 
пиковите моменти на върхово натоварване на Националната енергийна система,
домашната тиелцентраламоже да помогне и на държавата.
За читателите на това хубаво списание -нищо ново. В него сме чели за малките хибридни
 поливалентни системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници.
Една хибридна вятърно-соларна система на пазарни цени /без монтажа и акумулаторната
батерия / струва около 3лв на ват.
Най-познати в хибридната система са акумулаторната батерия и зарядния контролер
Но само на пръв поглед
Акумулаторната батерия се явява енергиен буфер и филтър между силно променливите по 
напрежениe и мощност възобновяеми източници и капризните консуматори , недопускащи 
пикове, прекъсвания и смущения.
Изискванията към батерията са драстични:
Ежедневни цикли заряд-разрядкато тягова АБ;
                Заряд в рамките на 6 – 8 часа от източник с променлива мощносткато 
стартерна АБ;
                Дълги периоди в буферен подзаряд и малък разрядкато стационарна АБ;

                 Да няма кипене и газоотделянекато стационарна АБ;
                Да работи в температурен диапазон от -20оС до +60оСкато военна АБ;
                Да живее 10 – 12 години /т.е. над 3000 цикъла/ -добро пожелание;
                Да издържа на ударни натоварвания -като стартерна АБ ;
           Да остава продължително разредена без да сулфатизира
Е няма такаваидеалнабатерия . Като компонент на системата тя е с най-малък
 живот и не малка цена. Основните усилия на специалистите са насочени към
 ефективното използване и удължаване на живота ѝ

Класическите зарядни контролери зареждащи с ограничение по ток и стабилизирано
 напрежение са добри за стационарна батерия при 25оС , но не могат да осъществят 
пълен заряд за 6 часа, а при -20оС ;до +60оСсъвсем не се получава.
Прилагайки над 30 годишния си професионален опит в проектиране, производство 
и сервиз на токопреобразуватели за АБ , специалистите от фирма ВК КОНВЕРТ-
Перник доказват , че с новата зарядна технологияEPKarще се получи
Основни качества наEPKarса: повишена ефективност при усвояване 
на енергията, висока надеждност, модулен принцип и унификация позволяваща 
разширяване и взаимозаменяемост.
Батериите се зареждат форсирано от възобновяемия източник с остатъка от 
мощност , която той може да отдаде извън АС товарите.
След достигане 80% зареденост , излишната енергия се инвертира към 
електропреносната мрежа . Дозаряда се провежда с микроцикли заряд/разряд
 с адаптивно времево съотношение. При зареденост 95% динамичният
 хистерезис при смяна на режимите поддържа средния заряден ток 
до стойност компенсираща саморазряда на батерията , а напрежението – 
като за стационарен режим.
Зарядните параметри се адаптират и към температурата на АБ , с което
 се избягва недозаряд при ниски температури , а презаряд и кипене -при високи.
С новата технологияEPKarи устройствата на ВК КОНВЕРТ за зарядно/разрядно
 конвентиране се решават тежките изисквания към АБ и ефективно се използва 
енергията от всеки от възобновяемите източници в системата.
В заключение:
Срещу инвестиция 10 – 12х.лв / за 3kW мощност / ще получите независимост 
от енергийните доставчици, топла вода и безплатен ток, които да покриват 
текущата Ви консумация .… а някоя сутрин и 100лв до възглавницата ,ако 
 през нощта духа добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар