сряда, 30 октомври 2013 г.

Нов век – нов подход към акумулаторите

             21 век – ново поколение автомобили, нови акумулатори. Какво налага да сменим и зарядните за тях? Защо е необходимо да ползваме зарядно след като редовно , ежедневно ползвам  автомобила и батерията се зарежда от него?
          Защо трябва да си сменям зарядното, ако имаме старо , което  е служило 20 г чудесно?
        

          21 век нов акумулатори система олово калций са затворен тип. По каталог – не се доливат, не газоотделят и са с по-голям стартерен ток и с по-високо напрежение за заряд – 14 – 14,5V.
          21 век - Колите станаха много, а от тук и задръствания. Горивата са скъпи и старт-стопната система на всеки светофар е наложителна, а пробегът се ограничава и е при ниска средна скорост. Чакайки на светофар или в задръстване,чистачките, вентилатора на парното, радиото ( 4х40W) работят,  фаровете светят. Всичко това води до ежедневен недозаряд-т.е. повече разряд от заряд. Капка по капка изтичат Ah на батерията , която особено в студено време  е с по-малък ефективен капацитет и по-тежък стартов режим , а идва зима!

    Този недозаряд води до постепенна сулфатизация намаляваща още повече ефективния капацитет на акумулатора. За съжаление системите на автомобила не само не смогват да компенсират повишеният разход на Ah , но и не могат да повлияят на сулфатизацията. Оставен дори за седмица без ползване акумулаторът прогресивно сулфатизира и се стига до необратим недостиг на капацитет, губи стартови качества и живот на батерията … до следващата зима.

       Всичко това налага периодично, поне на две седмици да правим десулфатизиращ изравнителен заряд/ особено през зимата/.
    Старите или евтините китайски зарядни са на принципа:  заряд с падаща W характеристика- т.е. ниско напрежение на батерията – голям ток; високо напрежение – малък ток. 80% от тези зарядни не са стабилизирани – трансформатор и диоди и параметрите им са силно зависими от мрежовото напрежение. Точно когато батерията е силно разредена и би поела голям ток – вечер като включим за заряд мрежата е най-натоварена и зарядният ток е в пъти по-слаб от номиналният. Индикаторът на зарядното показва зареденост , малък ток, свети „готов” заряда се прекратява и си мислим , че сме заредили батерията. За съжаление – не можем да проверим и достигнатата плътност на електролита (норма 1,28 най-малко 1,25) поради това, че новата  батерията е от затворен тип. Остава единствено „окото”- индикатор на батерията, но на повечето от тях го няма ( а и показанието му е вярно само, ако няма загуби на вода от електролита). За десулфатизация не може и да се говори -  за да се преодолее е необходим заряд с повишено напрежение – до 2,7V/ел. т.е. до 16 – 17V, а  мрежата е ниска, токоизправителят е евтин и не може да ги достигне, а индикира готовност.

       По-лошият случай е когато мрежовото напрежение е високо ( обикновено нощем) и батерията не е много разредена (нямаме вярна оценка поради това, че е затворена). Това повишено напрежение би довело до голям заряден ток, бурно газоотделяне ,повишаване на температурата  (температурна лавина) водещо до още по-голямо загряване , презаряд. Напрежението на батерията пада, токът на зарядното се повишава, а то не изключва защото дори добрите зарядни устройства изключват , когато напрежението се повиши, а токът падне. Батерията дори и затворен сребърно калциев тип не успява да рекомбинира отделените газове, изпуска  в атмосферата Н2 и О (т.е. губи вода) .Ако не изключим навреме от заряд, батерията се издува, разрушава и дори може и да се стигне до взрив от вътрешно късо при изкривени плочи.

     Че още със създаването на затворен тип батерии , учените в света потърсиха решение за да не се стига до апокалипсиса по-горе. Наскоро изтече 20 годишна давност на засекретени разработки относно заряд с импулсен реверсивен ток. Независимо от параметрите на технологията и практическото решение за достигането им , резултатът е положителен. Импулсният реверсивен ток осигурява сигурно зареждане, десулфатизация и изравнителен заряд на основните типове акумулаторни батерии - оловно киселинни, алкални и сребърно цинкови независимо дали са отворен или затворен тип. Липсва газоотделяне, загряване, презаряд и загуба на вода. Капацитетът след няколко цикъла се повишава над фабрично заложения.

       На прага на зимата фирма ВК „Конверт” Перник осигурява пълната гама  реверсивни зарядни устройства „Акутоник” доказани в практиката, с гаранция за качество и на добри цени.

  „Акутоник“ са гама различни по-мощност устройства за заряд, автоматична десулфатизация, подзаряд и консервация на АБ за продължително време – до 6 месеца, т.е. включвате „Акутоник“ към батерията и той се грижи за доброто й състояние до момента, когато влезе в употреба – заредена десулфатизирана, без презаряд.

”Акутоник” е на пазара в 6 разновидности:
1.    За мотоциклети и леки автомобили – 6 и 12V/1A;  12V/5A.
2.    За дизели и бензинови камиони – 12V/10A и дизелагрегати.
3.    За сервизи, автокъщи и магазини за акумулаторни батерии – 12V/20A.
4.    За автоборси, сервизи, магазини за акумулаторни батерии – 4х12V/20A.
5.    За инвалидни колички, камиони и автобуси – 24V/20A.
6.    Зарядни станции по-заявка  - 2, 6, 12, 24, 48, 80V/50A  и 100A с рекоперация, връщане на енергиятав мрежата- електромерът върти  обратно (само да има кой да купува).


  
За техническа консултация – инж. Н.Деветаков  тел.: 0895514647
За ценова информация и поръчки – инж.М.Александрова тел.: 0895514648


Няма коментари:

Публикуване на коментар